مینیمال های یک کلاغ سپید The hour of departure has arrived, and we go our ways I to die and you to live. Which is the better, only God knows (نوشته ها زاییده ذهن من است، لطفاً آن ها را جایی نبرید...!) http://kalaghesepid.mihanblog.com 2019-01-15T15:10:24+01:00 text/html 2019-01-15T10:12:22+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید احساساتــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/165 احساساتم را به لجن نَکِش، حس تازه ارزانی خودت ...! text/html 2019-01-10T10:34:13+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید تلخیــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/189 تلخی را که چشیدی تازه می فهمی فنجانت خالیست و نیست کسی که آنرا با لبخندی شیرین پُر کند ...! text/html 2019-01-05T05:37:34+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید خطـا... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/173 گر دل به رفته ها بستی، دل به بِهتران نخواهی بست ... text/html 2018-12-31T05:12:29+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید دنیــا http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/188 دنیا خیلی کوچیکه اینقدر که نمیتونم توش نفس بکشم دارم خفه میشم ...! text/html 2018-12-17T12:33:54+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید آغوشـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/181 نمیدانم تا کی می توانم آغوشم را برایت گرم نگه دارم...! text/html 2018-12-05T12:07:40+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید زمین خوردگیــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/187 <span style="font-size: 12px; text-align: justify;">مرا کسی غیر از خودم نمیتواند به زمین بزند، بیهوده تلاش نکنید...!</span> text/html 2018-11-26T17:11:54+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید زنـــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/168 احساسات یک زن همه ی دارایی اوست همه دارایی او را به بازی نگیر ...! text/html 2018-11-16T06:38:03+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید نـمـاز... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/150 نمازم تنها آغاز عشق بازیهایم با توست، تورا +18 به آغوش میکشم پروردگارم...! text/html 2018-11-06T11:52:29+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید مدیون زندگی هستمــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/176 زندگی میگذرد، به خوب و بدش کار ندارم، اینکه سعی میکند رضایت مرا فراهم کند ستودنیست...! text/html 2018-10-18T06:59:12+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید تنهاییــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/152 در تنها بودن لذتی هست که در با هم بودن نیست به شرطی که در تنهاییت پادشاهی کنی...! text/html 2018-10-16T09:05:49+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید فعلاً خدانگهدار http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/185 <div>عرض ادب</div><div>دوستان ان شاءالله جهت پیاده روی اربعین عازم عراق هستم .</div><div>از دوستانی که به هر دلیل از نوشته های بنده رنجیدند عذرخواهم و حلالیت می طلبم.</div><div>برای ماه های آینده چند پست زمان بندی کردم و در پست آخر در ماه بهمن نوشته هایی که فرصت نشد در وبلاگ منتشر بشه یکجا منتشر خواهد شد.</div><div>اگر رفتم به لطف خدا و برگشتم به روال فعلی، وبلاگ به روز خواهد شد .</div><div><br></div><div><font color="#ff0000">به لطف خدا برگشتیم و چراغ اینجا روشن خواهد ماند....</font></div> text/html 2018-10-06T07:51:39+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید صبـر... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/162 به یقین صبر من بر اصرار روزگار چیره خواهد شد...! text/html 2018-09-24T07:52:11+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید خودبینیــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/151 خدا جهان را آفرید تا لبخند مرا ببیند ...! text/html 2018-09-09T11:57:35+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید محرم آمد... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/178 بســــــــم رب الحســـــــــــین ع text/html 2018-09-08T11:24:29+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید خیانت نوینـــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/175 خیانت تنها برقراری رابطه جنسی نیست، لحظه های خوشی را که با دیگری گذرانده ای، نوعی خیانت است ...!