مینیمال های یک کلاغ سپید The hour of departure has arrived, and we go our ways I to die and you to live. Which is the better, only God knows (نوشته ها زاییده ذهن من است، لطفاً آن ها را جایی نبرید...!) http://kalaghesepid.mihanblog.com 2019-09-12T15:04:11+01:00 text/html 2019-09-10T09:12:38+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید خودمـ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/216 خودم را برای خودم ترسیم کردم بسیار زیبا و دل فریب بودم، افسوس که دیگران از این دل فریبی سودی نمی برند...! text/html 2019-09-09T01:08:44+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید عاشورا http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/222 به امید خدا عازم عراق هستم جهت شرکت در مراسم&nbsp;<a href="https://www.mashreghnews.ir/news/264123/داستان-دسته-طویریج-چیست-تصاویر" target="" title="">طویریج&nbsp;</a>&nbsp;و مراسم قمه زنی در بین الحرمین، اگر عمری باقی بود و برگشتم دوباره خواهم نوشت.<br><br>یا حسین ... <div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000">رفتم و برگشتم ان شاءالله سفر بعدی اربعین&nbsp;</font></div> text/html 2019-09-05T09:23:07+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید ثانیهـ...ا http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/217 هستند انسان های مجهولی که ساعات مجهولی را برایت میسازند، ساعاتی که تلف شده اند و مقصر منم که افسار ثانیه هایم را به دست دیگری سپردم...! text/html 2019-09-03T17:30:02+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید یا‌حسین (علیه السلام) http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/221 <div>بی قیمتم و جز تو خریدار ندارم</div><div><br></div><div>گیرم بخَرَندَم به کسی کار ندارم</div><div><br></div><div>گیرم دو جهانَم نپسندد، تو پسندی</div><div><br></div><div>من جز تو کسی در دو جهان یار ندارم</div> text/html 2019-09-02T09:50:29+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید بهتر از بهتر ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/219 انسان های زیادی هستند با توانایی های متفاوت و به یقین تو&nbsp; نمی توانی بهترین گزینه برای عشق ورزیدن باشد...! text/html 2019-08-26T07:03:50+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید خاصـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/215 <div>-جالبه انسان خاصی هستی</div><div>.من ؟</div><div>-آره تو</div><div>.خوب این خوبه یا بد ؟</div><div>-خوبیش که خوبه اما...</div><div>.اما چی ؟</div><div>-یه مشکل وجود داره</div><div>.چیه اون مشکل؟</div><div>-دو تا خاص نمیتونن کنار هم باشن ...!</div><div>&nbsp;</div> text/html 2019-08-25T06:32:12+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید سیگار http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/214 دلم برای سیگار کشیدنم تنگ شده اما وقتی به بوی فاجعه بارش رو دستام فکر میکنم کلاً منصرف میشم،همین حکایت هم برای رفته ها، صدق میکنه...! text/html 2019-08-24T06:25:30+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید انسان عاقلـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/213 اگر دلت میخواد همیشه تنها باشی،کسی مزاحمت نشه نه جایی بری و نه کسی بیاد پیشش و گوشیت همیشه سایلنته، افسرده نیستی یک انسان عاقل هستی...! text/html 2019-08-22T02:50:14+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید دروغـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/212 من میگم دروغ گفتن، بدتر از خیانته...! text/html 2019-08-15T10:33:52+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید خریتـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/210 خریت خوبه اما وقت می خواد، اما بعضی ها وقت و بی وقت دست به خریت میزنند...! text/html 2019-08-12T03:11:57+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید ژلوفنـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/209 کسی باشد، تسکین دهنده، شبیه&nbsp; ژلوفن ...! text/html 2019-08-07T07:19:56+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید تصمیمــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/207 <div class="comemnt_text" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;">هر وقت ذهن و دلم باهم یکی شد از عاشقانه هایم برایت خواهم نوشت ...!</div><div><br></div> text/html 2019-07-29T07:29:53+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید قرمه سبزیــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/205 قرمه سبزی، فاصله عشق و خیال ...! text/html 2019-07-25T04:58:30+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید بـی تـو... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/204 تو بی من خوشی و من بی تو خوش تر ...! text/html 2019-07-07T08:24:09+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید دیـوار... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/203 دیوارت که کوتاه شد، همه از رویت خواهند پرید...!