مینیمال های یک کلاغ سپید The hour of departure has arrived, and we go our ways I to die and you to live. Which is the better, only God knows (نوشته ها زاییده ذهن من است، لطفاً آن ها را جایی نبرید...!) tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com 2019-09-12T18:19:57+01:00 mihanblog.com خودمـ.... 2019-09-10T13:42:38+01:00 2019-09-10T13:42:38+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/216 کلاغ سپید خودم را برای خودم ترسیم کردم بسیار زیبا و دل فریب بودم، افسوس که دیگران از این دل فریبی سودی نمی برند...! عاشورا 2019-09-09T05:38:44+01:00 2019-09-09T05:38:44+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/222 کلاغ سپید به امید خدا عازم عراق هستم جهت شرکت در مراسم طویریج  و مراسم قمه زنی در بین الحرمین، اگر عمری باقی بود و برگشتم دوباره خواهم نوشت.یا حسین ... رفتم و برگشتم ان شاءالله سفر بعدی اربعین  طویریج  و مراسم قمه زنی در بین الحرمین، اگر عمری باقی بود و برگشتم دوباره خواهم نوشت.

یا حسین ...


رفتم و برگشتم ان شاءالله سفر بعدی اربعین 
]]>
ثانیهـ...ا 2019-09-05T13:53:07+01:00 2019-09-05T13:53:07+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/217 کلاغ سپید هستند انسان های مجهولی که ساعات مجهولی را برایت میسازند، ساعاتی که تلف شده اند و مقصر منم که افسار ثانیه هایم را به دست دیگری سپردم...! یا‌حسین (علیه السلام) 2019-09-03T22:00:02+01:00 2019-09-03T22:00:02+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/221 کلاغ سپید بی قیمتم و جز تو خریدار ندارمگیرم بخَرَندَم به کسی کار ندارمگیرم دو جهانَم نپسندد، تو پسندیمن جز تو کسی در دو جهان یار ندارم بی قیمتم و جز تو خریدار ندارم

گیرم بخَرَندَم به کسی کار ندارم

گیرم دو جهانَم نپسندد، تو پسندی

من جز تو کسی در دو جهان یار ندارم
]]>
بهتر از بهتر ... 2019-09-02T14:20:29+01:00 2019-09-02T14:20:29+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/219 کلاغ سپید انسان های زیادی هستند با توانایی های متفاوت و به یقین تو  نمی توانی بهترین گزینه برای عشق ورزیدن باشد...! خاصـ... 2019-08-26T11:33:50+01:00 2019-08-26T11:33:50+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/215 کلاغ سپید -جالبه انسان خاصی هستی.من ؟-آره تو.خوب این خوبه یا بد ؟-خوبیش که خوبه اما....اما چی ؟-یه مشکل وجود داره.چیه اون مشکل؟-دو تا خاص نمیتونن کنار هم باشن ...!  -جالبه انسان خاصی هستی
.من ؟
-آره تو
.خوب این خوبه یا بد ؟
-خوبیش که خوبه اما...
.اما چی ؟
-یه مشکل وجود داره
.چیه اون مشکل؟
-دو تا خاص نمیتونن کنار هم باشن ...!
 
]]>
سیگار 2019-08-25T11:02:12+01:00 2019-08-25T11:02:12+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/214 کلاغ سپید دلم برای سیگار کشیدنم تنگ شده اما وقتی به بوی فاجعه بارش رو دستام فکر میکنم کلاً منصرف میشم،همین حکایت هم برای رفته ها، صدق میکنه...! انسان عاقلـ... 2019-08-24T10:55:30+01:00 2019-08-24T10:55:30+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/213 کلاغ سپید اگر دلت میخواد همیشه تنها باشی،کسی مزاحمت نشه نه جایی بری و نه کسی بیاد پیشش و گوشیت همیشه سایلنته، افسرده نیستی یک انسان عاقل هستی...! دروغـ... 2019-08-22T07:20:14+01:00 2019-08-22T07:20:14+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/212 کلاغ سپید من میگم دروغ گفتن، بدتر از خیانته...! خریتـ... 2019-08-15T15:03:52+01:00 2019-08-15T15:03:52+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/210 کلاغ سپید خریت خوبه اما وقت می خواد، اما بعضی ها وقت و بی وقت دست به خریت میزنند...! ژلوفنـ... 2019-08-12T07:41:57+01:00 2019-08-12T07:41:57+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/209 کلاغ سپید کسی باشد، تسکین دهنده، شبیه  ژلوفن ...! تصمیمــ... 2019-08-07T11:49:56+01:00 2019-08-07T11:49:56+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/207 کلاغ سپید هر وقت ذهن و دلم باهم یکی شد از عاشقانه هایم برایت خواهم نوشت ...! هر وقت ذهن و دلم باهم یکی شد از عاشقانه هایم برایت خواهم نوشت ...!

]]>
قرمه سبزیــ... 2019-07-29T11:59:53+01:00 2019-07-29T11:59:53+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/205 کلاغ سپید قرمه سبزی، فاصله عشق و خیال ...! بـی تـو... 2019-07-25T09:28:30+01:00 2019-07-25T09:28:30+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/204 کلاغ سپید تو بی من خوشی و من بی تو خوش تر ...! دیـوار... 2019-07-07T12:54:09+01:00 2019-07-07T12:54:09+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/203 کلاغ سپید دیوارت که کوتاه شد، همه از رویت خواهند پرید...!